Goeie afspraken

Huishoudelijk reglement Showclub1302 

 

Afspraken omtrent trainingen:

·       De zaal en omgeving moeten ten alle tijden proper gehouden worden. 

·       Trimmen is niet toegestaan; noch in de zaal, noch in de omgeving. 

·       Behandel jouw hond(en) respectvol en diervriendelijk. 

·       Honden moeten verzorgd en in goede conditie zijn. 

·       Entingen moeten in orde zijn en/of titteren. 

·       Minimum leeftijd van de handler is 13 jaar, uitzondering kan toegestaan worden door het bestuur. 

·       Geen verbruik van eigen drank en/of eten. 

·       Geen honden in de bar. 

 

Evenementen 

Alle leden waarvan het lidgeld betaald is en die effectief zijn toegetreden tot de club, kunnen deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door de Showclub onder het geafficheerde “ledentarief”.

Niet-leden zijn tevens welkom op de activiteiten, doch zij zullen een extra sympathiserende bijdrage betalen en worden aanzien als “niet-effectieve” leden. Meer duidelijkheid hieromtrent is te vinden in de neergelegde statuten van de vzw onder artikel 5. 

Effectief lid worden: 

Alleen effectieve kunnen stemmen op de Algemene Ledenvergadering. 

Wie effectief lid wil worden, kan een mail sturen naar info@showclub1302.be met zijn aanvraag. Het bestuur bespreekt dit en zal dan feedback geven.

Effectief lid worden kan 15 dagen voor een Algemene Ledenvergadering. 


GDPR: wat met mijn data? 

De club verbindt er zich toe om de opgevraagde data voor eigen gebruik te houden. 

De gegevensdata die noodzakelijk zijn voor de verplichte licentie van de KKUSH, zullen aan deze laatste worden doorgegeven. Het gaat om: naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, mailadres, land en taal.

 

Wie lid wordt van de club, gaat akkoord met dit reglement.