Lid- en lesgeld


Lidgeld:           

  • €35/jaar als hoofdlid – €20 als bijlid (wonend op hetzelfde adres)

Lesgeld            

  • €1,5 per les
  • Voor nieuwkomers is de eerste les gratis.
Lesgeld voor niet-leden: € 5 
Wie geen bewijs kan voorleggen dat hij lid is van een andere KKUSH club die voldoet aan de licentievoorwaarden, zal geweigerd worden als gasttraining en dit om verzekeringsredenen.